Skip to main content

Privacyverklaring

Baan zoekt Mens is een initiatief van UWV en Ergon. Baan zoekt Mens vindt het waarborgen van uw privacy belangrijk en neemt de geldende privacywetgeving in acht. In deze privacyverklaring leest u meer over de omgang met uw persoonsgegevens. Baan zoekt Mens behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De actuele versie vindt u hier op onze website.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
De doelen van de verwerking houden verband met de doelstellingen van Baan zoekt Mens. De doelstellingen vinden haar grondslag in de Participatiewet, inclusief WSW en re-integratie doelstellingen. Het gaat om het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Baan zoekt Mens en/of omdat u één van onze websites bezoekt. Het kan gaan om de volgende gegevens:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld het sturen van een e-mail naar Baan zoekt Mens, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Verwerkingsdoeleinden
Wij gebruiken persoonsgegevens om contact met u op te nemen.

Hoe lang Baan zoekt Mens persoonsgegevens bewaart
Baan zoekt Mens bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Baan zoekt Mens kan uw persoonsgegevens delen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, ter ondersteuning van onze dienstverlening en werkzaamheden en of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst en toetst Baan zoekt Mens of de organisatie afdoende privacy-garanties biedt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Baan zoekt Mens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In dat kader werken wij met een geheimhoudingsverklaring en houden we ons aan de gedragscode. 

Uw rechten onder AVG
Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Zo kunt u ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook kunt u ons vragen om te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens of om minder gegevens van u te verwerken. Als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet correct zijn, dan kunt u ons vragen om de gegevens te corrigeren. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Baan zoekt Mens gebruikt voor haar websites analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Baan zoekt Mens gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Google Analytics
Baan zoekt Mens maakt gebruik van Google Analytics. Leverancier is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies (zie hierboven). Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor Baan zoekt Mens de gebruikerservaring voor bezoekers kan verbeteren. Om uw privacy te borgen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers. Uw IP-adres wordt daarbij niet versleuteld verwerkt. Wij delen daarbij geen andere gegevens met Google. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. De niet geanonimiseerde gegevens die door Google Analytics worden verwerkt, zijn opgeslagen op servers in Amerika.

Cookies aanpassen, weigeren of geplaatste cookies verwijderen
Via uw browser kunt u reeds geaccepteerde cookies eenvoudig verwijderen. Ook kunt u zo het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook is het lastiger om onze website te verbeteren.

De onderstaande koppelingen brengt u direct naar de gebruikershandleiding van uw browser. Wanneer u de cookie-instellingen voor de website van Baan zoekt Mens aanpast, kunnen sommige onderdelen van de website vervolgens mogelijk niet meer correct worden gebruikt.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Edge
Internet Explorer 7 en 8
Internet Explorer 9
Safari
Opera
Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die Baan zoekt Menst aan de samenstelling van de website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij dat zo snel mogelijk corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Contactgegevens
Baan zoekt Mens
Rooijakkersstraat 3
5600 AP Eindhoven

Laatst gewijzigd: 17 november 2022

Zet je eerste stap, doe de baan zoekt mens-check!

Check of je klaar bent om een inclusieve werkgever te worden. Of misschien ben je dat stiekem al meer dan je denkt. Je komt er maar op één manier achter. Doe de check!

Vraag

Heb jij iemand in dienst met een beperking (psychisch, verstandelijk of fysiek)?
Vraag

Is jouw onderneming ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking?
Vraag

Wordt er bij een vacature gedacht aan iemand met een arbeidsbeperking?
Vraag

Iemand met een arbeidsbeperking heeft doorgaans meer begeleiding nodig. Kan jouw onderneming begeleiding bieden?
Vraag

Weet jij wat inclusief werkgeverschap betekent en inhoudt?
Uitslag
 
Je naam ontbreekt
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Je e-mailadres ontbreekt of is niet correct
Invalid Input
Je toestemming ontbreekt