Skip to main content

JAN brengt mensen tot bloei!

De BanGroep is een multidisciplinaire bedrijvengroep die profiteert van elkaars kennis, netwerk en gespecialiseerd vakmanschap. Samen bedienen ze een groot deel van de vastgoedketen. En hoewel ze één familie zijn, ontbrak er nog iets. Samen voegden zij JAN Facilities toe aan het geheel: een facilitair dienstverlener die buitengewone mensen laat stralen.

De BanGroep is gevestigd in Nuenen en omgeving. Samen weten ze heel goed hoe ze de toekomst tegemoet willen treden. Ze spraken enkele behoeftes uit zoals, directe en indirecte vraag vanuit klanten naar facilitaire diensten, voldoen aan de vraag vanuit de overheid (banenafspraak & social return) en het toegroeien naar inclusief werkgeverschap. Vanuit deze behoeftes ontstond het idee tot een eigen facilitaire tak die uiteindelijk de naam JAN Facilities kreeg toegewezen. We spraken hierover met HRM medewerkster Tessa Mom en procesmanager Mariëlle van Berkel.

Alles kan bij JAN
Bij JAN komen mensen die om wat voor reden dan ook niet makkelijk een baan kunnen vinden. Tessa: ‘JAN Facilities creëert werk- en leefgeluk. Mensen die net wat meer ondersteuning nodig hebben en ergens anders geen kansen krijgen, maar wel echt willen werken, krijgen bij JAN de mogelijkheid om te bloeien. Bij JAN is iedereen welkom.’

De ondertitel van JAN Facilities is buitengewoon. Buitengewoon staat voor ‘bovengemiddeld’ en ‘super goed’, maar dan in een nuchtere Brabantse uitspraak verpakt. ‘De medewerkers van JAN zijn dan misschien een bijzondere doelgroep, zij doen gewoon werk zoals ieder ander. Met gewoon behouden we de nuchterheid ondanks de bijzondere doelgroep. Tessa: ‘We zijn van oudsher een familiebedrijf met weinig hiërarchie, iedereen kent elkaar en is gelijk. Dat geldt dus ook voor onze mensen van JAN’, aldus Tessa.

Kijken naar wat kan
‘Het mooie bij JAN is, dat we geen vacatures hebben. Dat is even wennen voor werkzoekenden én verwijzers. We draaien het hele verhaal om. Wij gaan altijd op zoek naar wat iemand zou kunnen en creëren daarvoor een functie. En vanuit die eerste behoefte, gaan we op zoek naar groei.  

Een mooi voorbeeld dat ik je kan geven is dat er vorig jaar een medewerker is gestart die last had van faalangst. Het schoonmaken van kantoren was een enorme  (mentale)belasting, het enige wat ging was het verschonen van prullenbakjes. Met kleine stapjes zijn we het takenpakket gaan uitbreiden. Van het schoonmaken van bureaus, tot het zelfstandig schoonmaken van kantoorruimtes. En nu kan ik met trots melden dat deze medewerker zelfstandig een hele verdieping onderhoudt. Mensen in hun kracht zetten en daarin laten geloven, loont! Een beter voorbeeld wat we met JAN willen bereiken is er niet’, aldus Tessa.

Een steentje bijdragen aan de maatschappij
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een term die je vaak hoort. Mariëlle: ‘Binnen BanGroep hebben we de behoefte uitgesproken om onszelf te ontwikkelen als inclusieve werkgever. Dat doen wij vanuit onze intrinsieke motivatie. Toen het idee ontstond hebben we een werkgroep opgericht en die werkgroep was zo snel enthousiast dat JAN Facilities snel een feit was. Natuurlijk moeten wij als organisatie ook aan overheidsrichtlijnen voldoen en die twee behoeftes komen zo mooi bij elkaar.

We bieden werk voor iedereen die wil werken. Soms is dat best een puzzel, maar we zijn ontzettend gedreven. Het brengt een hele nieuwe dimensie binnen onze organisatie. We hebben eigenlijk maar twee voorwaardes aan onze medewerkers:

  • Mensen moeten willen werken. We zijn dus vooral op zoek naar gemotiveerde mensen.
  • Je moet met iedereen willen werken en hier geen verschil in maken.

Als je daartoe bereid bent, dan willen wij voor je gaan.’

Een fijne balans
Binnen BanGroep vinden we drie pijlers heel belangrijk. Deze pijlers zijn People, Planet en Profit. Als je kijkt naar de mensen (People) die binnen onze organisatie werken of dat nou bij JAN Facilities is of binnen één van onze andere onderdelen, iemand moet lekker in zijn vel zitten. Werk speelt daarbij een belangrijke rol, maar zeker ook de thuissituatie. Heb je thuis alles op orde zoals je huisvesting, relatie, gezondheid én financiën, dan zie je dat direct terug in iemand. Bij JAN hebben we ook altijd oog voor dat stukje. Want een fijne balans werkt voor iedereen prettig. Hiervoor hebben we bij JAN Facilities wekelijks een Jobcoach in huis van ‘Sterker werkt’. Hij helpt de medewerkers bij hun ontwikkeling in werk en privé. Hij is de onafhankelijke verbinder tussen onze organisatie, maatschappelijke organisaties, overheidsorganen én de medewerkers van JAN Facilities. Het kan dus voorkomen dat hij voor onze medewerkers een hulpvraag doet bij andere instanties. Dat is een stukje ontzorging vanuit de BanGroep’, aldus Mariëlle.

Iedereen is welkom bij JAN Facilities
‘Op dit moment hebben we zes medewerkers in dienst bij JAN Facilities en op korte termijn mogen we hier nog twee personen aan toevoegen. Maar er is ruimte voor groei! Dus geïnteresseerden kunnen zich rechtstreeks melden via onze website óf via Ergon of UWV. Want, iedereen is welkom bij JAN Facilities!’, besluit Tessa.

Wil je meer weten over JAN Facilities? Kijk dan op www.janfacilities.nl.

Zet je eerste stap, doe de baan zoekt mens-check!

Check of je klaar bent om een inclusieve werkgever te worden. Of misschien ben je dat stiekem al meer dan je denkt. Je komt er maar op één manier achter. Doe de check!

Vraag

Heb jij iemand in dienst met een beperking (psychisch, verstandelijk of fysiek)?
Vraag

Is jouw onderneming ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking?
Vraag

Wordt er bij een vacature gedacht aan iemand met een arbeidsbeperking?
Vraag

Iemand met een arbeidsbeperking heeft doorgaans meer begeleiding nodig. Kan jouw onderneming begeleiding bieden?
Vraag

Weet jij wat inclusief werkgeverschap betekent en inhoudt?
Uitslag
 
Je naam ontbreekt
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Je e-mailadres ontbreekt of is niet correct
Invalid Input
Je toestemming ontbreekt